Välkomna til Perstorps Framtid

Vem är vi?

Vi är ett lokalt och från centrala organisationer obundet parti som skall lägga allt fokus på att vända den negativa trenden i kommunen till förmån för dess invånare.

Vi kommer att samla in information och händelser i ett nyhetsbrev för att informera medborgarna i Perstorps kommun på vigitige fall och beslut i Fuldmägtige och Kommunstyrelsen

Om du är intrasseret är du välkomna till att tilmelde deg nyhetsbrevet som vill utkomma to gånga om året.

Perstorps Framtid

Det handlar inte om nästa kommun val

– Men om nästa generation,

HELHETSPLAN

För en starkare Perstorp

Bli medlem

Hjälpa till att skapa en starkare gemenskap för nästa generation. Följ med oss att ta ansvar för Perstorps kommun.

Stödja Perstorp Framtid genom att bli medlem idag.

För att bliva medlem skicka dissa oplysningar til oss

Handlingsprogram 2015 – 2019

  • Vi ska fortsätta arbetet med att rusta upp kommunens fritidsanläggningar, skolbyggnader och äldreboande
  • Vi ska stärka och stödja det lokala näringslivet
  • Vi ska bygga en idrottshal och vid Ugglabadet
  • Vi ska bygga vidare på Perstorps Bostäders och privata intressenters framgångsrika koncept för attraktiva bostäder
  • Vi ska verka för att kommunen skall erbjuda attraktiva tomter i tätorten, Oderljunga och Bälinge
  • Vi ska arbeta för att ge ungdomar möjlighet till arbete och utbilding genom att skapa praktikplatser
  • Vi ska fortsätta med att utveckla Anhörigcentrum
  • Vi ska ge alla elever resurser och möjlighet att lämna grundskolan med godkända betyg
  • Vi ska bygga en skateboardpark i samråd med ungdorma
  • Vi ska afskaffa parkeringsvakterna

Senaste nyheter från bloggen

Familjedag med Perstorps Framtid

oktober 17th, 2016|0 Comments

Perstorps Framtid har följt hur statistiken ser ut för våra arbetslösa i Kommunen!

oktober 17th, 2016|0 Comments

Perstorps kommun har många ungdomar som är arbetslösa. Därför har Perstorps Framtid lyft frågan att Perstorps kommun skall ha en policy att anställningar skall följa pensions ålder. Det vill säga att pensionsåldern är 65 år [...]

Bristande tilltro till Perstorps bostäder AB?

oktober 17th, 2016|0 Comments

Perstorps Framtid ställer sig frågande till majoritetens bristande tilltro till det kommunala bostadsbolaget Perstorps bostäder AB. Man uttalar sig i kommunfullmäktige att bolaget inte längre mäktar med att bygga de bostäder som man från kommunens [...]

Felaktig information i Mera Perstorp

oktober 17th, 2016|0 Comments

I den senaste utgåvan av Mera Perstorp har journalisten Christoffer Ekmark publicerat en artikel om vårt uttalande om vår syn på flyktingpolitiken i Perstorp. Av inledningen på artikeln framgår att det skulle vara flyktingpolitiken som [...]